Hvor mange skillevægselementer kan man få brug for?

17 maj 2020
Anders Lundtang Hansen

Det er lidt svært at svare på, hvor mange typer af skillevægselementer man ender med at skulle få brug for til en bygning.

For den slags skillevægselementer hører nemlig til at skulle blive brugt ved både essentielle dele, men så sandelig også til at agere en den af indretningen.

Lad os starte med de vigtigste først: Når man skal opføre en bygning, så har man jo en grundplan og en tegning over, hvordan den skal se ud.

Her har man så noteret sig, hvor der skal deles op med de vigtigste rum, om det så er som kontorbygning, lagerbygning eller som lejligheder – specielt ved sidstenævnte er det vigtigt med de skillevægselementer, da man har en plan med, hvor meget plads der skal være til være beboer, så man kan taksere derefter. Her skal de elementer sidde meget nøje.

Disse skillevægge er vigtige at have, og det samme gælder dem, som skal agere de bærende vægge i en bygning; det er simpelthen essentielt for bygningen, at disse bliver opført, så bygningen ikke helt eller delvist kollapser.

Så er der også de andre skillevægge, man ikke kan komme udenom, som der bare skal være der efter, hvad man har planlagt.

Senere kommer man så til de mere indretningsmæssige skillevægge, der måske ikke er konstrueret lige så robuste og tykke som de skillevægselementer, der agerer opdeling mellem lejligheder eller essentielle rum.

Det er blandt andet disse skillevægge, som man måske kan få tilladelse til at fjerne, eller man kan senere opføre nogle senere, så man kan få nogle flere rum til rådighed, her skal man dog nok eje bygningen eller lejligheden, før man kan få lov til dette.

Og så skal man også være opmærksom på, at denne skillevæg ikke er en bærende væg, for så kan det ikke lade sig gøre at fjerne den, uden man skal opføre en tilsvarende. 

Flere Nyheder